Secretaris gezocht – Stadsharmonie

Stadsharmonie Enschede is op zoek naar een secretaris. Sinds de laatste Algemene Leden
Vergadering is de functie in het bestuur vacant. Er hebben zich vanuit de leden geen nieuwe
kandidaten gemeld. Dus zijn we op zoek naar een externe invulling.
Het gaat naast het bijwonen van de bestuursvergadering (1x per maand) met name om de
volgende taken:

 • Opstellen agenda voor de bestuursvergaderingen
 • Notuleren en opstelling verslag van de bestuursvergaderingen
 • Mail- en postafhandeling
 • Ledenadministratie
 • Verzorgen interne communicatie
 • Communicatie met externe partijen en leden rond de concerten
 • Voorbereiding Algemene Ledenvergadering (eens per jaar)
 • Notuleren en verslaglegging Algemene Ledenvergadering
  Het kost ongeveer 5 uur per week.
  Gemaakte onkosten zullen worden vergoed.

Bent u ge√Įnteresseerd of wilt u nadere informatie, meldt u zich dan bij het bestuur via ons e-
mailadres (info@stadsharmonieenschede.nl) of telefonisch bij onze voorzitter, Kees Bosman
(06-30472789)

Scroll naar boven