Deelnemers

Alle CultuurNoabers

Vind elkaar!

Om te kunnen samenwerken is het uiteraard handig om met elkaar contact op te kunnen nemen. Hieronder vind je een lijst van alle CultuurNoabers. Je komt via de lijst of via de logo’s op de website van de betreffende CultuurNoaber. Vaak is de voorzitter of de secretaris je eerste aanspreekpunt. Mocht het niet lukken om contact te leggen dan wil het bestuur van CultuurNoabers je graag helpen.

Deelnemers

Scroll naar boven
De negen elementen

Onze prachtige CultuurNoabers huisstijl is ontworpen door Ontwerpstudio Swelheim.

Achter het teken in dit logo (met 9 elementen) zit een mooi verhaal, dat willen wij jullie toch even meegeven.

Het concept van het ontwerp komt heel direct voort uit de begrippen Cultuur en Noaberschap.

Ellen Swelheim, van Ontwerpstudio Swelheim, heeft haar inspiratie gezocht in de Griekse mythologie.

De Muzen

In de Griekse mythologie waren er 9 muzen, dochters van Zeus en zussen van Apollo.

Ze stonden bekend als de godinnen van de kunst en wetenschap en stelden ze inspiratie voor.

Inspirerende kracht: kunstenaars konden ‘geestkracht’ door hun adem (lucht) opdoen.

De negen muzen zijn

Erato: muze van de Hymne, het lied en de Lyriek.
Euterpe: muze van het fluitspel.
Kalliope: muze van Heroïsch epos, de filosofie en de retorica.
Clio: muze van de geschiedschrijving.
Melopemene: muze van de tragedie.
Polyhymnia: muze van de retoriek en de gewijde liederen.
Terpsichore: muze van de dans en de lyrische poëzie.
Thaleia: muze van de komedie.
Urania: muze van de sterrenkunde.