Belangstelling voor CultuurNoabers

Tijdens onze eerste twee online startbijeenkomsten op 14 en 15 februari was er belangstelling voor CultuurNoabers vanuit alle hoeken van de culturele amateurkunst in Enschede. Super fijn om te horen dat de eerste plannen voor meer samenwerking, uitleen en kennisdelen breed gedragen worden. Een eerste belofte tot samenwerken werd al geopperd tussen Circus Tijdgeest en Music All. Benieuwd of en wat daar uit voortvloeit.

Scroll naar boven